Nankai University
PeopleYour Address:HOME > People > 正文

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn


Jieyu Liu (刘洁宇)

更新时间:2018-11-08 15:46:29点击次数:676次字号:T|T
相关介绍

Emailjieyuliu_nankai@163.com

Research interests:Toward the rational design of nonprecious transition metal oxides for oxygen electrocatalysis