Nankai University
News您当前所在位置:HOME > News > 正文

Our work was chosen as 2019 Materials Chemistry Frontiers HOT articles

更新时间:2019-05-15 09:59:33
Congratulations on the acceptance of our paper entitled

"Exploring the microscopic mechanism of pseudocapacitance with electronic structures in monolayer 1T-MoS2 electrodes for supercapacitors" by Zhenzhou Zhang,  Maokun Wu,  Lijing Wang,  Jin Wang,  Yahui Cheng,  Luyan Li,  Hong Dong,  Hui Liu,  Zhanglian Hong,  Kyeongjae Cho,  Feng Lu,  Weichao Wang  and  Wei-Hua Wang (DOI: 10.1039/c9qm00060g)

(编辑:Shan Gao)

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn