Nankai University
2020Your Address:HOME > publication > 2020 > 正文

[112]

更新时间:2020-09-11 20:44:33 点击次数:20次
"Trifunctional Co nanoparticle confined in defect-rich nitrogen-doped graphene for rechargeable Zn-air battery with a long lifetime" Ansheng Wang, Chunning Zhao, Meng Yu, Weichao Wang*. Applied Catalysis B: Environmental, 281, 119514 (2020)
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn