Nankai University
2020Your Address:HOME > publication > 2020 > 正文

[108]

更新时间:2020-05-07 10:59:30 点击次数:45次
"CO2 Reduction on Metal- and Nitrogen-Codoped Graphene: Balancing Activity and Selectivity via Coordination Engineering" Xilin Zhang, Weichao Wang*, Zongxian Yang*. ACS Sustainable Chem. Eng., 8, 15, 6134-6141 (2020)
相关介绍
"CO2 Reduction on Metal- and Nitrogen-Codoped Graphene: Balancing Activity and Selectivity via Coordination Engineering" Xilin Zhang, Weichao Wang*, Zongxian Yang* ACS Sustainable Chem. Eng., 8, 15, 6134-6141 (2020)

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn