Nankai University
2020Your Address:HOME > publication > 2020 > 正文

[106]

更新时间:2020-04-01 23:29:54 点击次数:50次
"Labile oxygen promotion of the catalytic oxidation of acetone over a robust ternary Mn-based mullite GdMn2O5" Anqi Dong, Shan Gao, Xiang Wan, Linxia Wang,Tong Zhang, Li Wang, Xiuyao Lang, Weichao Wang*. Applied Catalysis B: Environmental, 118932 (2020)
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn