Nankai University
2020Your Address:HOME > publication > 2020 > 正文

[105]

更新时间:2020-04-01 23:25:50 点击次数:57次
"Strain-induced modulation of spin configuration in LaCoO3" Linxia Wang, Jieyu Liu, Minghui Wu, Hanming Wu, Kaixiang Li, Yuankai Shao, Zhenguo Li* and Weichao Wang*. Frontiers in Materials, 7, 60 (2020)
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn