Nankai University
2019Your Address:HOME > publication > 2019 > 正文

[102]

更新时间:2019-12-07 21:32:28 点击次数:101次
"Progress and Challenges Toward the Rational Design of Oxygen Electrocatalysts Based on a Descriptor Approach" Jieyu Liu, Hui Liu, Haijun Chen, Xiwen Du, Bin Zhang, Zhanglian Hong, Shuhui Sun, and Weichao Wang*, Advanced Science, 1901614 (2019).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn