Nankai University
2019Your Address:HOME > publication > 2019 > 正文

[101]

更新时间:2019-07-23 15:37:09 点击次数:242次
“Cr-Dopant Induced Breaking of Scaling Relations in CoFe Layered Double Hydroxides for Improvement of Oxygen Evolution Reaction”, Lulu Wen, Xilin Zhang, Jieyu Liu, Xinyang Li, Changchang Xing, Xianjun Lyu, Weiping Cai, Weichao Wang,* and Yue Li*, Small, 1902373 (2019).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn