Nankai University
2019Your Address:HOME > publication > 2019 > 正文

[93]

更新时间:2019-01-03 18:49:50 点击次数:240次
"Understanding the Nature of Ammonia Treatment to Synthesize Oxygen Vacancy-Enriched Transition Metal Oxides" DaliLiu, ChanghongWang, YifuYu, Bo-HangZhao, WeichaoWang,* YonghuaDu, BinZhang*. Chem, 5, 1-14 (2019).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn