Nankai University
2012 and earlierYour Address:HOME > publication > 2012 and earlier > 正文

[23]

更新时间:2019-01-03 16:27:32 点击次数:255次
“Investigation of band offsets of interface BiOCl: Bi 2 WO 6: a first-principles study” Weichao Wang, Wenjuan Yang, Rong Chen, Xianbao Duan, Yunlong Tian, Dawen Zeng* and Bin Shan*. Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 2450-2454 (2012).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn