Nankai University
2012 and earlierYour Address:HOME > publication > 2012 and earlier > 正文

[15]

更新时间:2019-01-03 16:17:45 点击次数:228次
“Sulfur passivation effect on HfO2/GaAs interface: A first-principles study” Weichao Wang, Cheng Gong, Bin Shan, Robert M. Wallace, Kyeongjae Cho*. Appl. Phys. Lett. 98, 232113 (2011)
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn