Nankai University
2012 and earlierYour Address:HOME > publication > 2012 and earlier > 正文

[7]

更新时间:2019-01-03 15:58:27 点击次数:180次
“Electronic structures and stability of Ni/Bi2Te3 and Co/Bi2Te3 interfaces” Ka Xiong, Weichao Wang, Husam N Alshareef, Rahul P Gupta, John B White, Bruce E Gnade and Kyeongjae Cho*. J. Phys. D: Appl. Phys., 43, 115303 (2010).
相关介绍
网站资料更新中...
  • 上一篇:[6]
  • 下一篇:[8]

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn