Nankai University
2013Your Address:HOME > publication > 2013 > 正文

[28]

更新时间:2019-01-03 16:43:04 点击次数:281次
“Si: WO 3 heterostructure for Z-scheme water splitting: an ab initio study” Weichao Wang, Shiyou Chen*, Ping-Xiong Yang, Chun-Gang Duan, Lin-Wang Wang*.J. Mater. Chem. A, 1, 1078 (2013).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn