Nankai University
2015Your Address:HOME > publication > 2015 > 正文

[42]

更新时间:2019-01-03 17:20:56 点击次数:316次
“Materials Design on the Origin of Gap States in a High-ĸ/GaAs Interface” W.C. Wang, C. Gong, K. Xiong, K.C. Santosh, R.M. Wallace, K.J. Cho*, Engineering, 1, 372-377 (2015).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn