Nankai University
2015Your Address:HOME > publication > 2015 > 正文

[41]

更新时间:2019-01-03 17:19:51 点击次数:315次
"Pure and oxidized ag substrate influence on the phase transformation and semiconducting behaviors of layered zno: A first-principles study" Changhong Wang, Wei-Hua Wang, Feng Lu, Yahui Cheng, Liru Ren, Weichao Wang, Hui Liu, J. Phys. Chem. C, 119, 4891-4897 (2015).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn