Nankai University
2015Your Address:HOME > publication > 2015 > 正文

[39]

更新时间:2019-01-03 17:12:52 点击次数:229次
"Electronic structure and ferromagnetism modulation in cu/cu2o interface: Impact of interfacial cu vacancy and its diffusion" Hao-Bo Li, Weichao Wang, Xinjian Xie, Yahui Cheng, Zhaofu Zhang, Hong Dong, Rongkun Zheng, Wei-Hua Wang, Feng Lu, Hui Liu, Sci Rep., 5, 15191-15191 (2015).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn