Nankai University
2015Your Address:HOME > publication > 2015 > 正文

[36]

更新时间:2019-01-03 17:07:48 点击次数:254次
“A multijunction of ZnIn2S4 nanosheet/TiO2 film/Si nanowire for significant performance enhancement of water splitting” Qiong Liu. Fangli Wu, Fengren Cao, Lei Chen, Xinjian Xie, Weichao Wang, Wei Tian*, Liang Li*.Nano Research, 8(11), 3524–3534 (2015)
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn