Nankai University
2016Your Address:HOME > publication > 2016 > 正文

[57]

更新时间:2019-01-03 17:40:06 点击次数:312次
“Efficient photo-degradation of dyes using CuWO4 nanoparticles with electron sacrificial agents: a combination of experimental and theoretical exploration” Xinjian Xie, Mengyin Liu, Changhong Wang, Lei Chen, Jianping Xu, Yahui Cheng, Hong Dong, Feng Lu, Wei-Hua Wang, Hui Liu and Weichao Wang*, RSC Adv., 6, 953-959 (2016).
相关介绍
网站资料更新中...
  • 上一篇:[56]
  • 下一篇:已经没有了

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn