Nankai University
2016Your Address:HOME > publication > 2016 > 正文

[56]

更新时间:2019-01-03 17:39:28 点击次数:291次
“A class of monolayer metal halogenides MX2: Electronic structures and band alignments” Feng Lu, Weichao Wang, Xiaoguang Luo, Xinjian Xie, Yahui Cheng, Hong Dong, Hui Liu, and Wei-Hua Wang*. Appl. Phys. Lett., 108, 132104 (2016).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn