Nankai University
2016Your Address:HOME > publication > 2016 > 正文

[55]

更新时间:2019-01-03 17:37:41 点击次数:319次
“Identifying the descriptor governing NO oxidation on mullite Sm (Y, Tb, Gd, Lu) Mn2O5 for diesel exhaust cleaning” Hao-Bo Li, Wei-Hua Wang, Xinyu Qian, Yahui Cheng, Xinjian Xie, Jieyu Liu, Shuhui Sun, Jigang Zhou, Yongfeng Hu, Jianping Xu, Lan Li, Yan Zhang, Xiwen Du, Kuanghong Gao, Zhiqing Li, Cui Zhang, Shudong Wang, Haijun Chen, Yidong Zhao, Fe
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn