Nankai University
2016Your Address:HOME > publication > 2016 > 正文

[47]

更新时间:2019-01-03 17:28:19 点击次数:156次
“Downsized sheath–core conducting fibers for weavable superelastic wires, biosensors, supercapacitors, and strain sensors” Hongyan Wang, Zunfeng Liu, Jianning Ding, Xavier Lepró, Shaoli Fang, Nan Jiang, Ninyi Yuan, Run Wang, Qu Yin, Wei Lv, Zhongsheng Liu, Mei Zhang, Raquel Ovalle‐Robles, Kanzan Inoue, Shougen Yin*, Ray H. Baughman*. Adv. Mater., 2
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn