Nankai University
2017Your Address:HOME > publication > 2017 > 正文

[71]

更新时间:2019-01-03 18:05:53 点击次数:301次
“Interface chemistry study of InSb/Al2O3 stacks upon in situ post deposition annealing by synchrotron radiation photoemission spectroscopy” Xiaoran Shi, Xinglu Wang, Yong Sun, Chen Liu, Weihua Wang, Yahui Cheng, Weichao Wang, Jiaou Wang, Kyeongjae Cho, Feng Lu, Hui Liu, Hong Dong*. Appl. Surf. Sci. 425, 932-940 (2017).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn