Nankai University
2017Your Address:HOME > publication > 2017 > 正文

[70]

更新时间:2019-01-03 18:04:49 点击次数:195次
“Electronic structures and band alignments of monolayer metal trihalide semiconductors MX 3” Pan Liu, Feng Lu*, Maokun Wu, Xiaoguang Luo, Yahui Cheng, Xuewei Wang, Weichao Wang, Weihua Wang, Hui Liu and Kyeongjae Cho. J. Mater. Chem. C, 5, 9066-9071 (2017).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn