Nankai University
2017Your Address:HOME > publication > 2017 > 正文

[69]

更新时间:2019-01-03 18:03:49 点击次数:204次
“Enhanced photocatalytic activities of g-C3N4 with large specific surface area via a facile one-step synthesis process” Deqiang Feng, Yahui Cheng*, Jie He, Lingcheng Zheng, Dawei Shao, Weichao Wang, Weihua Wang, Feng Lu, Hong Dong, Hui Liu, Rongkun Zheng and Hui Liu. Carbon, 125, 454-463 (2017).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn