Nankai University
2017Your Address:HOME > publication > 2017 > 正文

[67]

更新时间:2019-01-03 18:01:09 点击次数:231次
“3D Si/ITO/WO3 photoelectrode with a micropost array structure for photocatalysis enhancement” Deyin Zheng, Xiufen Jiang, Mengyin Liu, Xin Zhao, Weichao Wang and Guangyi Sun*. Journal of Micromechanics and Microengineering, 27, 115011 (2017).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn