Nankai University
2017Your Address:HOME > publication > 2017 > 正文

[66]

更新时间:2019-01-03 18:00:25 点击次数:261次
"Class of diatomic ferroelectrics with multifunctional properties: IV-VI compounds in the distorted NiAs-type structure" Hu Zhang, Bei Deng, Wei-Chao Wang, and Xing-Qiang Shi*. PHYSICAL REVIEW B, 96, 245136 (2017).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn