Nankai University
2017Your Address:HOME > publication > 2017 > 正文

[65]

更新时间:2019-01-03 17:53:22 点击次数:232次
“Electronic transport across metal-graphene edge contact” C. Gong, C.X. Zhang, Y.J. Oh, W.C. Wang, G. Lee, B. Shan, R.M. Wallace, K. Cho, 2D Mater., 4, 025033 (2017).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn