Nankai University
2017Your Address:HOME > publication > 2017 > 正文

[62]

更新时间:2019-01-03 17:50:32 点击次数:177次
“SnS2 Nanoplates with Specific Facets Exposed for Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalysis” Erwei Huang, Xiaolong Yao, Weichao Wang, Guangjun Wu, Naijia Guan, and Landong Li*. ChemPhotoChem, 1(2): 60-69 (2017).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn