Nankai University
2017Your Address:HOME > publication > 2017 > 正文

[75]

更新时间:2019-01-03 18:16:07 点击次数:339次
“Robust and Pristine Topological Dirac Semimetal Phase in Pressured Two-Dimensional Black Phosphorus” Peng-Lai Gong, Bei Deng, Liang-Feng Huang, Liang Hu, Wei-Chao Wang, Da-Yong Liu*, Xing-Qiang Shi*, Zhi Zeng, and Liang-Jian Zou*. J. Phys. Chem. C, 121, 20931-20936 (2017).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn