Nankai University
2017Your Address:HOME > publication > 2017 > 正文

[73]

更新时间:2019-01-03 18:12:03 点击次数:217次
“A Bi‐Sheath Fiber Sensor for Giant Tensile and Torsional Displacements” Run Wang, Nan Jiang, Jian Su, Qu Yin, Yue Zhang, Zhongsheng Liu, Haibao Lin, Francisco A. Moura, Ningyi Yuan, Siegmar Roth, Richard S. Rome, Raquel Ovalle-Robles, Kanzan Inoue, Shougen Yin, Shaoli Fang, Weichao Wang, Jianning Ding,* Linqi Shi,* Ray H. Baughman, and Zunfeng Li
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn