Nankai University
2017Your Address:HOME > publication > 2017 > 正文

[72]

更新时间:2019-01-03 18:06:56 点击次数:248次
“Origin of OER catalytic activity difference of oxygen-deficient perovskites A2Mn2O5 (A = Ca, Sr): A theoretical study” Xiaolong Yao, Jieyu Liu,Weihua Wang, Feng Lu, Weichao Wang*.The Journal of Chemical Physics, 146, 224703 (2017).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn