Nankai University
2018Your Address:HOME > publication > 2018 > 正文

[90]

更新时间:2019-01-03 18:45:01 点击次数:260次
“Bifunctional CoNx embedded graphene electrocatalysts for OER and ORR: A theoretical evaluation” Xilin Zhang, Zongxian Yang*, Zhansheng Lu, Weichao Wang*. Carbon, 130, 112-119 (2018).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn