Nankai University
2018Your Address:HOME > publication > 2018 > 正文

[89]

更新时间:2019-01-03 18:43:53 点击次数:469次
“Identifying the Key Role of Pyridinic‐N–Co Bonding in Synergistic Electrocatalysis for Reversible ORR/OER” Xue-Rui Wang, Jie-Yu Liu, Zi-Wei Liu, Wei-Chao Wang,* Jun Luo, Xiao-Peng Han, Xi-Wen Du, Shi-Zhang Qiao, and Jing Yang*. Adv. Mater., 30, 1800005 (2018).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn