Nankai University
2018Your Address:HOME > publication > 2018 > 正文

[81]

更新时间:2019-01-03 18:35:46 点击次数:258次
“Morphology controlled synthesis of SmMn2O5 nanocrystals via a surfactant-free route for Zn-air batteries” Meng Yu, Qiliang Wei, Mingjie Wu, Jie Wu, Jieyu Liu, Gaixia Zhang, Shuhui Sun, Weichao Wang*. Journal of Power Sources, 396, 754-763 (2018).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn