Nankai University
2018Your Address:HOME > publication > 2018 > 正文

[79]

更新时间:2019-01-03 18:32:28 点击次数:238次
“Interfacial effects on the microstructures and magnetoresistance of Ni80Fe20/P3HT/Fe organic spin valves” Jie He, Lingcheng Zheng, Deqiang Feng, Mengyin Liu, Dawei Shao, Zunming Lu, Xinghua Zhang, Weihua Wang, Weichao Wang, Feng Lu, Hong Dong, Yahui Cheng*, Hui Liu*, Hui Liu, Rongkun Zheng. Journal of Alloys and Compounds, 769, 991-997 (2018).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn