Nankai University
2018Your Address:HOME > publication > 2018 > 正文

[78]

更新时间:2019-01-03 18:31:30 点击次数:354次
“Shape-modulated synthesis of mullite SmMn2O5 nanostructures with fast sensing response to acetone” Zhengyou Zhu, Lijun Zheng, Shizheng Zheng, Meng Yu, Mei Yu, Xuewei Wang, Zhihao Yuan, Weichao Wang*, Dachi Yang*. Ceramics International, 45 (1), 885-891 (2018).
相关介绍
网站资料更新中...

Prof. WeiChao Wang

Principle Investigator

weichaowang@nankai.edu.cn